Implantaten zijn kunstwortels uit titan of porselein die dienen als vervanging voor tanden en kiezen. Op plaatsen waar tanden of kiezen verloren gegaan zijn, kunnen implantaten een goede vervanging hiervan zijn om er zo voor te zorgen dat er weer een goede gebitsfunctie ontstaat. Het vervangen van tanden en kiezen door implantaten is heden ten dage bijna altijd mogelijk. Een onderzoek vooraf maakt duidelijk welke methoden mogelijk zijn. Implantaten geven het oude levensgevoel (lachen, kauwen en bijten) en het comfort van een goed functionerend gebit weer terug.

De eerste stap:

  1. Anamnese, algemeen en het onderzoek van het gebit
  2. Röntgenfoto’s, een rondom en/of kleine foto’s
  3. Bespreking van de mogelijkheden
  4. Behandelplan met de kosten

De tweede stap:

  1. Beslissing en bespreking van het behandelplan
  2. Planen van de afspraken

De derde stap is het begin van de behandeling. 

Het zetten van het implantaat/ de implantaten. Deze ingreep wordt onder lokale verdoving gedaan. Om het implantaat in te schroeven moet een gat worden geboord in de kaak. In meerdere stappen wordt het boorgat vergroot, het implantaat gezet en achteraf gehecht. De hechtingen worden na 7-10 verwijderd. Een paar dagen na de ingreep is het normaal dat een zwelling, temperatuurverhoging en pijn kan ontstaan, waarbij een pijnstiller in de meeste gevallen voldoende is om dit te kunnen stoppen.

Soms is een botopbouw vooraf noodzakelijk om de implantaten te kunnen zetten. 
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

1.
Sinuslift: een verhoging van de bovenkaak in het bereik van de kaakholte. Er zijn twee mogelijkheden: de eerste is de directe methode waarbij er een venster van de zijkant in de kaak gemaakt wordt om direct vanuit daar de kaak te verhogen; de tweede is de indirecte methode waarbij men van het boorgat voor het implantaat gebruikt maakt om bot op te bouwen.

2.
Botopbouw van de kaak: een verhoging of verbreding van de kaak kan noodzakelijk zijn om het implantaat te kunnen zetten.

Voorbeelden tot gebitsherstel met gebruikmaking van implantaten:

Brug in de bovenkaak

Brug op het model

De brug uit het tandtechnisch laboratorium

De brug in de mond

Röntgenfoto na het inzetten van de brug in de mond

Locatoren in de bovenkaak (klikgebit)

Foto bij begin van de behandeling

Foto na het verwijderen van de tanden en kies en het zetten van 4 implantaten

Locatoren op het model van het tandtechnisch laboratorium

Locatoren in de mond

Het klikgebit met de 4 locatoren