De wortelkanaalbehandeling of ook wel endo genoemd, is het schoonmaken en prepareren van de wortelkanalen. Wanneer is dit nodig? De zenuw in de tand kan zich ontsteken ten gevolge van cariës of door vullingen/kronen die in of op de tand/kies zijn gemaakt. In de tand zit in het midden een holte met zenuwen en bloedvaten, pulpa genoemd. Als een ontsteking ontstaat, trekken zich de zenuwen en bloedvaten terug uit de tand/kies waardoor de holte daarna is gevuld met afgestorven materiaal. Dit kan met pijn gepaard gaan maar dat hoeft niet. Dit afgestorven materiaal kan ervoor zorgen dat een verandering aan de wortelpunt gaat ontstaan. Dit is vaak zichtbaar op de röntgenfoto. Als dit het geval is, is een start van een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk. Wordt dit niet gedaan dan dreigt het verlies van de tand of kies. Waaruit bestaat deze behandeling?

De eerste stap is de verdoving, deze zorgt ervoor dat de behandeling geen pijn veroorzaakt. Er zijn veel verhalen over de wortelkanaalbehandeling. Hij doet pijn en is zeer onaangenaam. Dit klopt over het algemeen niet, de behandeling duurt tamelijk lang maar doet geen pijn.

De aanleggen van de cofferdam is de tweede stap; dit is een lapje uit latex met een gaatje in het midden. Dit komt over de tand of kies met behulp van een klammer en wordt dan gespannen met een frame zodat dan alleen de tand of kies te zien is.

De derde stap is het openen van de tand of kies en een doorgang naar de holte, pulpa, creëren. Is dit gaatje voldoende, begint de eigenlijke behandeling.

U kU kunt ook kijken op de website van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE).

Link NVvE: https://www.nvve.com/

4. Wortelkanalen schoonmaken. De meeste tanden hebben één kanaal, kiezen hebben meerdere. Als de kanalen gevonden zijn, begint het schoonmaken. Dit gebeurt met roterend instrumentarium, de zogenaamde naalden. Ze zijn uit nikkel-titaan, daardoor zijn ze heel flexibel en kunnen ook kanalen schoonmaken die lang en krom zijn. Bij het schoonmaken wordt er ook gespoeld met Natriumhypochloriet, dit spoelmiddel zorgt ervoor dat de bacteriën afgedood en het slijpsel uit het kanaal wordt verwijderd. Nu kan het mogelijk en noodzakelijk zijn een tussenstap in te lassen

5. Inbrengen van een medicament, calciumhydroxide, zodat de tand of kies circa 2 weken de tijd kan krijgen om rust te krijgen.

6. Vullen van de wortelkanalen met een vulmateriaal (meestal guttapercha), daardoor kunnen geen bacteriën meer in de kanalen voor een ontsteking zorgen.

7. Röntgenfoto als controle van de behandeling.